Algemene Vergadering

De lange termijn visie en doelstellingen worden uitgestippeld door een Raad Van Bestuur en goedgekeurd door de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Voorts keurt de Algemene Vergadering de budgetten voor het komende jaar goed en mandateert zij eventuele nieuwe bestuursleden.