Waarom A.C.A?

De Associatie van Alarmcentrales is opgericht omdat de wetgeving meer en meer operationele verantwoordelijkheid toekent aan alarmcentrales. In deze Associatie zijn alle spelers binnen de telebewakingsmarkt verenigd.

Een duidelijk omlijnde vereniging van vergunde alarmcentrales is noodzakelijk. Een alarmcentrale heeft namelijk een specifieke opdracht, een specifieke verantwoordelijkheid en specifieke kwaliteitseisen tegenover haar personeel en infrastructuur. Ook al behoort ze wettelijk tot de bewakingsbedrijven, toch kan een alarmcentrale niet met een beveiligingsfirma of met een bewakingsfirma gelijkgesteld worden.

Met onze Associatie willen we transparantie creëren binnen onze sector. Zo willen we bijvoorbeeld in overleg met de overheden en met installateurs en hun organisatie de referenties voor een goed systeem en verificatieprocedures definiëren.

We willen hiermee op een constructieve en open manier ons beroep van tele-bewaker in het juiste daglicht plaatsen en de dienstverlening voor de klant op een kwalitatieve manier verder uitbouwen.