Onze visie

Verschillende maatschappelijke, economische en technologische trends zorgen ervoor dat het steeds complexer wordt om zowel objectieve onveiligheid als subjectieve onveiligheidsgevoelens aan te pakken. Er is duidelijk nood aan een integrale veiligheidsaanpak, en een geïntegreerde en gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende veiligheidsactoren. Zowel op het niveau van het beleid, als van private en publieke stakeholders.

De Alarm Centrale Associatie (ACA), de beroepsvereniging van de vergunde alarmcentrale, wil haar unieke competenties inzetten en inspelen op technologische vooruitgang om actief mee te bouwen aan de integrale veiligheid

De meldkamer van de toekomst is immers een ‘eventcentrale’ die een breed spectrum van alarmen behandelt en eveneens proactief events en situaties kan managen. De meldkamer is dé plaats waar alle relevante data – alarmen, maar ook beelden, geluid en locaties – op één plaats geaggregeerd kan worden. Leden van ACA zijn dan ook uniek gepositioneerd om deze datapunten te analyseren, de juiste stakeholders te mobiliseren en hen te ondersteunen om betere beslissingen te maken. 

ACA wil zich in eerste instantie toeleggen op die domeinen waar ze een win-win kan creëren met andere actoren in de integrale veiligheid, namelijk:

De sector wil zich engageren om een volwaardige partner te zijn, en toenadering zoeken tot andere actoren in de integrale veiligheid. ACA wil hierbij in de voorhoede van innovatie spelen, en actief bijdragen aan de ontwikkeling en evaluatie van het beleid. Om voldoende visie te creëren “vanuit het veld”, wil de sector pilootprojecten opzetten op het niveau van lokale besturen, politiezones en brandweerzones. Ze nodigt haar stakeholders uit om in dialoog te treden.

Opmerking:

Sinds de nieuwe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 2 oktober 2017, is de activiteit van vergunde alarmcentrales uitgebreid naar het ontvangen en verwerken van oproepen van personen in nood. Dit betekent dat, in tegenstelling tot wat in een vorige versie van het visiedocument stond, het opvolgen en behandelen van paniekknoppen voor ouderen een activiteit is die onder de nieuwe wet valt. 

Her volledige visiedocument kan u via deze link downloaden : visiedocument