Wat willen we bereiken?

  1. We willen het aantal valse alarmen verminderen.
  2. We willen dat de kwaliteit van alle diensten (installatie, opdrachten van de telebewakingcentra en interventies) constant bevorderd en verbeterd wordt.
  3. We willen een gezamenlijke aanpak creëren rond aansprakelijkheid en procedures.
  4. We willen een antwoord bieden aan eindgebruikers in de vorm van een positieve en gezamenlijk geformuleerde communicatiestrategie. Dit heeft als doel om onze beveiligingsmarkt in de hogere groeicurves die onze buurlanden halen in te passen.
  5. We willen een positieve boodschap uitdragen samen met alle spelers op de beveiligings- en bewakingsmarkt over de werking van onze sector en willen de ontwikkeling ervan stimuleren.
  6. We willen met de overheid in dialoog treden om met kennis van zaken een verdere verbetering van het gezamenlijk optreden tegen onveiligheid te realiseren.
  7. We willen graag in overleg tussen binnenlandse zaken, installateursorganisaties, politie en telebewakingcentrales een lijst van verificatieoperaties uitwerken die vertrouwelijk moet zijn en blijven.
  8. We willen dat het geïnstalleerde park betrouwbaarder wordt door een verbinding met een telebewakingcentrum. Alle inkomende alarmen moeten gecontroleerd worden om tijdig de nuttige en nodige interventies te starten.